Disclaimer en copyright

Copyright

BIJ SCHENDING VAN COPYRIGHT WORDT AANGIFTE GEDAAN

Dit geldt dus met name voor u beste conculega. En ook voor uw stagiaire die graag snel en zonder de benodigde vakkennis even wat content bij elkaar 'zoekt'. Kopiƫren = diefstal. Dus doe het niet als u problemen wilt voorkomen. Wij deponeren de content van onze websites regelmatig actief in een historisch actief om te bewijzen dat de content origineel van ons is.

Alle rechten berusten uitdrukkelijk bij Kachels&Zo, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kachels&Zo, is het op geen enkele manier toegestaan (delen van) deze website te kopiƫren, te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

© 2009 - 2024 Kachels&Zo

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Kachels&Zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van deze website.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Kachels&Zo. Kachels&Zo is daarvoor niet aansprakelijk.

Laat uw installatie bij voorkeur aanleggen door een erkend installateur. Laat uw installatie na aanleg altijd keuren.

Verwijzingen (links) naar externe websites zijn slechts informatief. Kachels&Zo is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.