Hoe installeer ik een flexibele schoorsteenvoering?

Veiligheid

Neem voorzorgsmaatregelen bij het werken op hoogte. Draag geschikte beschermende kleding. De uiteinden van RVS voeringen zijn scherp, draag handschoenen. Roet is zuur en kan irriteren, draag een stofmasker en een veiligheidsbril.

Voorbereiding werkzaamheden

De schoorsteen moet zijn gemaakt van massief metselwerk van ten minste 10cm dikte. Veeg de schoorsteen grondig om alle roet en teer te verwijderen, dit verhoogt de levensduur van de voering. Controleer of de schoorsteenconstructie in orde is en wind-en waterdicht. Verwijder alle obstakels op en in de schoorsteen die de installatie van de schoorsteenvoering kunnen belemmeren. In geval van bochten, versmallingen en verstoppingen kan het nodig zijn het kanaal ter plaatse open te hakken.

RVS flexibele schoorsteenvoering installeren

Bepaal de juiste diameter van de schoorsteenvoering. Deze is afhankelijk van de beschikbare ruimte, de hoogte van het kanaal en het vermogen van de kachel. De diameter van de uitlaat van de kachel is een goede indicatie. Als u zeker wilt weten of de voering geplaatst kan worden, bestel dan eerst 1 meter en trek deze door het kanaal. Gebruik liefst 1 lengte en geen kortere lengtes aaneen. Bestel altijd iets meer dan de hoogte van de schoorsteen. Dit vergemakkelijkt installatie. Raadpleeg ook de installatiehandleiding van uw toestel, in sommige gevallen wordt voorgeschreven om een lengte strakke pijp tussen flex en toestel te plaatsen.

Wel of geen isolatiekorrels

Wij adviseren om de voering in alle gevallen te isoleren. Isolatie gaat een te snelle afkoeling van rookgassen tegen. U voorkomt daarmee ongewenste condensatie, ongewenste aanslag van roet en teer en problemen met trek. U moet zeker isoleren bij een hoge of brede schoorsteen en een schoorsteen die aan de buitenzijde tegen het huis is geplaatst. De ruimte tussen de voering en de bestaande schoorsteen moet u vullen met vermiculite isolatiekorrels of een mortel hiervan. Als alternatief, kan eventueel een keramische deken worden toegepast.

Installatie en aansluiting flexibel rookkanaal

Monteer onderaan een houten klos in de voering en maak daar een touw aan vast. Installatie is een werk voor twee personen. De persoon op het dak laat het touw door de schoorsteen zakken. De persoon beneden neemt het touw en trekt de schoorsteenvoering voorzichtig naar beneden. De persoon op het dak begeleidt de voering over de bovenkant van de schoorsteen om te voorkomen dat de voering te veel doorknikt. Trek de voering onderaan het kanaal iets verder door. Verwijder de klos.

In geval van een bovenaansluiting bevestigt u nu de instortnisbus direct aan de flexibele voering met RVS popnagels of parkers. In geval van een zijaansluiting bevestigt u het koppelstuk aan de flexibele voering met RVS popnagels of parkers. Vervolgens zet u het t-stuk aan het koppelstuk vast met een klemband.

Trek de voering omhoog zodat de nisbus of het t-stuk op de juiste positie komt te zitten. Zet de nisbus rondom vast met specie of kachelkit. Zet het t-stuk vast met een beugel of stort deze mee in in de isolatiekorrels.

Giet de isolatiekorrels of mortel in de ruimte tussen voering en schoorsteen. Hou de voering daarbij zoveel mogelijk in het midden van het kanaal. Gebruik evt een schoorsteenbeugel ter extra ondersteuning van de flexibele pijp: maak met een haakse slijper 2 sleuven in het metselwerk en laat de poten van de beugel daar in wegzakken.

Maak de voering aan de bovenzijde op maat met een haakse slijper. Breng fors siliconenkit aan onder de plaat van de topaansluiting en druk de topaansluiting in de flexibele voering. Zet de topaansluiting evt extra vast op het metselwerk met RVS materiaal. Bevestig een trekkap op de topaansluiting.

De flexibele kachelpijp is nu klaar voor gebruik! NB: Als u een mortel heeft gemaakt van de isolatiekorrels wacht u eerst 6 weken voor gebruik.

<< GA TERUG
Op al onze teksten is auteursrecht van toepassing © 2009 - 2024 Kachels&Zo