Installatie dubbelwandige kachelpijp

Hoe installeer ik dubbelwandige kachelpijp?

Leest u hieronder eerst hoe u onze dubbelwandige kachelpijp snel en simpel installeert. Dit voorkomt de meest voorkomende installatiefouten. Daarnaast geven we waardevolle tips om problemen met de aansluiting te voorkomen.

Inhoud

  1. Montagerichting
  2. Traject en versleping
  3. Uitmonding
  4. Ondersteuning
  5. Afstand tot brandbare materialen
  6. Sparingen
  7. Omkokering
  8. Dakdoorvoer

Montagerichting

Begin onderaan met een EW>DW aansluitstuk dwz enkel- naar dubbelwandig (niet vergeten mee te bestellen!).

Dubbelwandige kachelpijp moet van onder naar boven worden opgebouwd. Dubbelwandige secties worden in elkaar gestoken als een insteek-mof verbinding. Een omgekeerde volgorde van installeren veroorzaakt problemen met naar binnen tredend hemelwater en/of condenswater binnen het kanaal. Let daarom bij installatie goed op de pijl die op iedere sectie staat geprint, deze moet omhoog wijzen.

Traject en versleping

Het dubbelwandig kanaal moet zo veel mogelijk verticaal worden uitgevoerd. Kanaaldelen mogen - behoudens een eventueel t-stuk achter op het verbrandingstoestel - niet horizontaal geïnstalleerd worden. De maximale hoek met de verticaal voor een versleping is 45°.

Uitmonding

De plaats van uitmonding van het rookkanaal moet met zorg gekozen te worden, de beste plaats is de nok van het dak of hier zo dicht mogelijk in de buurt. Bij een dak hoek kleiner dan 23° geld dat de uitmonding een halve meter boven het dak moet uitsteken.
Voor daken met een hoek groter dan 23° geldt de volgende formule:
H > (0,5 + 0,16 (A – 23))*a
Waarin H = hoogte van de uitmonding; A = dakhelling in graden; a = de horizontale afstand vanuit de nok tot de middenlijn van de uitmonding.

Ondersteuning

Er moet na iedere 1,5 meter kanaaldeel een muurbeugel worden aangebracht. Zet de verschillende kanaaldelen vast met de bijgeleverde RVS-klemband voor een trekvaste verbinding. U moet een stoelconstructie plaatsen als het dubbelwandig rookkanaal langer is dan 7 meter of indien het kanaal boven op een dubbelwandig t-stuk (tegen de gevel) wordt opgebouwd.

Afstand tot brandbare materialen

Hou minimaal 75mm afstand aan tussen de dubbelwandige kachelpijp en hout of andere brandbare materialen. Voor onbrandbare materialen geldt geen ondergrens maar zorg wel dat de dubbelwandige pijp genoeg ruimte krijgt om probleemloos uit te kunnen zetten.

Sparingen in houten of betonnen vloeren

Zorg ervoor dat de doorvoeropening in een betonnen of stenen vloer of muur tenminste 20 mm rondom vrij blijft. Bij een brandbare houten vloer bedraagt de opening rondom tenminste 75 mm. De opening in een brandbare vloer, dak en/of dakbeschot moet net zo groot zijn als de buitenmaat van de aan te brengen omkokering. Werk een dergelijke opening altijd af met brandwerend materiaal.

Bij aansluiting van enkelwandig naar dubbelwandig onder een brandbare vloer moet de de dubbelwandig kachelpijp minimaal 200 mm onder die vloer uitsteken.

Omkokering dubbelwandig rookkanaal

Buiten het vertrek waar het toestel staat opgesteld moet in Nederland een dubbelwandig rookkanaal worden voorzien van een omkokering. In geval van brandbare vloeren moet de omkokering doorlopen door de vloer. Bij een onbrandbare vloer mag de omkokering onderbroken worden. De omkokering moet daarnaast ook doorlopen door het dakbeschot.

Sluit de omkokering niet af aan de bovenzijde of halverwege. Alle gebruikte materialen aan de binnenzijde van de omkokering dienen onbrandbaar te zijn. Het plaatmateriaal voor de omkokering moet tenminste 12mm dik te zijn en onbrandbaar. Gebruik van de omkokeringsbeugel i.p.v. een gewone muurbeugel kan handig zijn.
Klik aanvullend op de volgende link voor belangrijke informatie aangaande Nederlandse wetgeving over de omkokering van uw rookkanaal.

Dakdoorvoer kachelpijp dubbelwandig

Afhankelijk van de dakafwerking, gebruikt u een dakplaat (plakplaat) of een loodslab. De dakplaat is er voor doorvoer van het kanaal door een plat of licht hellend dak dat bedekt is met bitumen of EPDM. De loodslab is voor een pannendak of rieten dak.

Het rookkanaal wordt zonder onderbreking door de dakplaat of de loodslab heen gevoerd. Boven de dakplaat of loodslab bevestigt u een stormkraag. Zet deze vast in een streep siliconenkit. Ten slotte plaatst u de eind kap op de dubbelwandig kachelpijp. Als de uitmonding door omliggende gebouwen een risico op overdruk door valwind inhoud, plaatst dan een trekkende kap. Houdt ook buitendaks het kanaal dubbelwandig.

NB: Wij verkopen ook complete sets zie: dakdoorvoer houtkachel.

Raadpleeg voor de volledigheid ook de officiële Holetherm dubbelwandig installatiehandleiding en de installatiehandleiding van uw kachel voor meer informatie die in uw geval van belang kan zijn.